Congres Partners in Verstaan naar 2023

De besturen van FENAC, SiaC en Siméa en de congrescommissie hebben besloten om het Congres Partners in Verstaan te verplaatsen naar april 2023. In plaats daarvan organiseren we dit jaar twee mooie online evenenementen. U hoort snel wat er gaat gebeuren en met wie.

Op 20 januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de voor het congres verantwoordelijke bestuurders van FENAC, SiaC en Siméa en de congrescommissie.

De bestuurders en de congrescommissie kijken terug op een zeer geslaagd congres in november 2021, een congres met een mooi programma en een groot aantal deelnemers. Een volgende editie van het congres zou het afgelopen congres minimaal moeten evenaren.

Alle voors- en tegens van een congres in april 2022 zijn tegen elkaar afgewogen. Er is gesproken over twee maal per schooljaar een congres en de aanhoudende onzekerheden vanwege het coronavirus die het slagen van het congres in april mogelijk in de weg zouden staan. Uiteindelijk is besloten om het congres van 7 en 8 april 2022 te verschuiven naar april 2023.

Wel zullen er in 2022 twee mooie online evenementen worden georganiseerd waarover u binnenkort op de hoogte wordt gebracht.

De data voor het congres in 2023 zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Daarover wordt u snel geïnformeerd. Wij kijken er nu alweer naar uit u daar allemaal te ontmoeten.

Besturen en congrescommissie