Werkwijze

Aanpassingen en hulpmiddelen in de klas

Het is voor leerlingen heel belangrijk dat ze op school de les goed kunnen volgen. En dat ze actief kunnen meedoen met de klas. Er is heel veel mogelijk om dit net iets makkelijker te maken. De ambulant begeleider bekijkt graag samen met de leerling, de ouders en de school wat voor aanpassingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een gebarentolk, het gebruik van een microfoon en ontvanger (solo apparatuur) of het aanpassen van het lokaal.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Communicatieve redzaamheid

De leerling kan de lessen beter volgen omdat

 • het lokaal is aangepast.
 • zo nodig hulpmiddelen aanwezig zijn.

Wanneer aanpassingen in de klas?

Een leerling die niet goed hoort of een taalontwikkelingstoornis heeft, moet extra veel moeite doen om te horen wat er in de klas wordt gezegd. Dit kost heel veel energie. Bovendien zal de leerling niet altijd goed verstaan wat er wordt gezegd. Hierdoor kan de leerling dingen missen. Met vaak eenvoudige hulpmiddelen kunnen leerlingen worden geholpen. Zodat ze de lessen beter kunnen volgen. Ook kunnen ze beter meedoen met de klas. 

Voor wie?

Aanpassingen in de klas zijn bedoeld voor leerlingen vanaf vier jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Het maakt niet niet uit naar wat voor school ze gaan.

Hoe werkt het?

De ambulant begeleider geeft advies. En bekijkt samen met de leerling, de leerkracht en de ouders welke aanpassingen nodig zijn. Dit kan in elke situatie anders zijn, afhankelijk van de leerling, de locatie en specifieke wensen. Een paar voorbeelden:

 • een specifieke plaats in het lokaal, zodat de leerling beter zicht heeft op de leerkracht
 • een gebarentolk voor een dove leerlingvloerbedekking of gordijnen in de klas om de akoestiek in het lokaal te verbeteren
 • voorlees software.
Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Samenvatting

Een leerling die niet goed hoort of een taalontwikkelingstoornis heeft, moet extra veel moeite doen om te horen wat er in de klas wordt gezegd. Dit kost heel veel energie. Bovendien zal de leerling niet altijd goed verstaan wat er wordt gezegd. Hierdoor gaat de leerling dingen missen. De ambulant begeleider bekijkt graag samen met de leerling, de ouders en de school wat voor aanpassingen mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld een gebarentolk, het gebruik van een microfoon en ontvanger (solo apparatuur) of het aanpassen van het lokaal.