Slechthorende leerlingen

Je bent slechthorend als je in meer of mindere mate gehoorverlies hebt. Gehoorverlies kan verschillende oorzaken hebben. Het wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. 

Categorieën van gehoorverlies:

- 0-20 decibel: normaal gehoor
- 20-40 decibel: licht gehoorverlies
- 40-60 decibel: matig gehoorverlies
- 60-90 decibel: ernstig gehoorverlies
- > 90 decibel: zeer ernstig gehoorverlies/doofheid 

1

Slechthorendheid of doofheid kan veel oorzaken hebben. Gehoorverlies is soms erfelijk, maar kan ook komen door gehoorschade, het gebruik van medicijnen, een ziekte of syndroom, een geleidingsprobleem of ouderdom. Soms is de oorzaak niet te achterhalen.

Afhankelijk van de mate van gehoorverlies kunnen slechthorende mensen communiceren door middel van gebarentaal. In gebarentaal staan de handen, het gezicht en de ogen centraal. Ook wordt vingerspellen gebruikt of Nederlands met gebaren. Lees meer over taal in de Hoorbibliotheek. Of kijk bij het Nederlands Gebarencentrum

Een tolk gebarentaal kan ingeschakeld worden om te tolken tussen dove/slechthorende mensen en horende mensen. De tolk is geen deelnemer aan het gesprek, bemoeit zich niet met de inhoud en heeft zwijgplicht. Een tolk is inzetbaar bij bijvoorbeeld bij belangrijke gesprekken, een bezoek aan de dokter, een begrafenis of op school. Meer informatie over de inzet van een tolk is te vinden bij Tolkcontact.