Handige links

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan bieden de onderstaande websites misschien uitkomst.

Keuzehulp onderwijs
Deze keuzehulp is voor ouders die een onderwijsplek zoeken voor hun kind en voor jongeren die dat voor zichzelf willen. De keuzehulp biedt brede informatie over onderwijs in het algemeen en de ondersteuning van dove en slechthorende kinderen en kinderen met een TOS in het bijzonder.
www.keuzehulponderwijs.nl
keuzehulp onderwijs

FODOK-FOSS
Nederlandse Federatie van organisaties van ouders van dove en slechthorende kinderen en van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
www.fodok.nl

SH-Jong
SH-Jong is er voor jongeren die slechthorend zijn, in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar. Tijdens evenementen kunnen jongeren elkaar ontmoeten. Verder organiseren ze voorlichtingen en komen ze op voor de positie van jongeren met slechthorendheid. Het motto is Durf te dromen! Ook met slechthorendheid kun je vrijwel alles bereiken.
www.shjong.nl

Stichting Infodesk
Deze stichting van en voor ouders wil ouders met dove kinderen informeren en ondersteunen om hun positie en autonomie te versterken.
www.stichtinginfodesk.nl

TOS Kompas
TOSKOMPAS wil ouders die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben, met elkaar in contact brengen om ervaringen en tips te delen.
www.toskompas.nl 

Hoortest
Hoort u wel goed? Op www.hoortest.nl kunt u uw gehoor controleren. Er bestaan ook interactieve gehoortesten voor jongeren (www.oorcheck.nl) en kinderen (www.kinderhoortest.nl).
www.hoortest.nl

Kennisnet: Sociale media in het so
Hoe leer je kinderen in het speciaal onderwijs de do's en don'ts van sociale media? Hoe kunnen deze scholen digitale media inzetten om leerlingen van 4 tot ...
socialemediainhetso.kennisnet.nl

Gebarencentrum Nederland
Het Nederlands Gebarencentrum is een landelijk Expertisecentrum op het gebied van NGT en NmG en op het gebied van multimedia en leermiddelen. Als Lexicografisch Instituut voor NGT heeft het Nederlands Gebarencentrum tot doel het in kaart brengen en beheren van het lexicon van NGT, het ontwikkelen van nieuw lexicon en het verspreiden van het lexicon.
www.gebarencentrum.nl

Tolkcontact
Slechthorende, dove en doofblinde mensen kunnen vanaf 1 juli 2019 terecht bij één centraal loket voor het aanvragen van tolkuren. Het gaat om inzetten van een gebarentolk of schrijftolk in onderwijs-, werk- of privésituaties nog bij verschillende organisaties.
www.tolkcontact.nl

Dovenschap
Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen, en direct betrokkenen als partners, kinderen en/of ouders. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek.
www.dovenschap.nl

Doof.nl
Doof.nl is de nieuwssite voor doven en slechthorenden van de Benelux. Doof.nl voorziet in nieuws en betrouwbare informatie over gehoorverlies en hoorproblemen in de ruimste zin van het woord.
www.doof.nl

FEAPDA
The European Federation of Associations of Teachers of the DEAF is een groep docenten uit het dovenonderwijs vanuit Europa.
www.feapda.eu

FENAC
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
www.fenac.nl

 

jongen stift