Richtlijn toelaatbaarheid

Kinderen en jongeren die moeite hebben met horen of communiceren, kunnen in aanmerking komen voor speciale begeleiding. Om te bepalen voor welke begeleiding het kind in aanmerking komt, hebben Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid afgesproken om dezelfde criteria te gebruiken. Deze afspraken staan in de Richtlijn toelaatbaarheid.

Richtlijn toelaatbaarheid

In de richtlijn staat alles wat de instelling nodig heeft om tot een weloverwogen besluit te komen over de ondersteuning die het kind nodig heeft om naar school te kunnen gaan. Dat kan betekenen dat het kind naar een speciale school gaat of met extra ondersteuning naar een reguliere school. We verzamelen de benodigde informatie natuurlijk in overleg met de school, ouders en/of de leerling.

Richtlijn toelaatbaarheid
Is de ondersteuning voor deze leerling noodzakelijk en wat is er nodig om de leerling en de school het beste te helpen?
Download

Een goed besluit is een gezamenlijk besluit

De instellingen vinden het belangrijk dat ouders partner zijn bij het tot stand komen van de besluiten over het onderwijs of de ondersteuning aan hun kind. In de notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit” geven de instellingen aan hoe zij die betrokkenheid van ouders willen realiseren.

En wat als we het niet eens zijn?

Wij vinden goed partnerschap met ouders belangrijk en willen sámen met ouders de juiste keuzes maken. Toch lukt het niet altijd om het eens te worden. Dan willen we ouders alle mogelijkheden bieden om tot een oplossing te komen. Vanaf het eerste contact tot het definitieve besluit.

En wat als we het niet eens zijn?
Lees hier meer over klachten, geschillen, bezwaar en beroep.
Download