Kinderen met doofblindheid

Doofblindheid is een combinatie van niet (goed) kunnen horen èn niet (goed) kunnen zien. Dit heeft een grote invloed op hun leven. Dus ook voor het onderwijs. Hoe ernstig de gevolgen zijn van de gecombineerde beperking, hangt onder andere af van de oorzaak en vorm van doofblindheid. De meeste mensen met doofblindheid kunnen nog wel wat zien en/of horen. Een klein aantal mensen is helemaal doof en blind.

Foto: Kentalis

Doofblind geboren

Sommige kinderen worden doofblind geboren, bijvoorbeeld door vroeggeboorte, een ziekte of een syndroom. Als een kind doofblind wordt geboren of het zich manifesteert voordat de taalontwikkeling op gang komt, spreken we van aangeboren doofblindheid. Een voorbeeld is het syndroom van CHARGE. Het kan zijn dat het kind ook bijkomende beperkingen heeft zoals cognitieve of motorische beperkingen. 

Informatie over het syndroom van CHARGE

Op jonge leeftijd doofblind worden

Sommige kinderen worden op jonge leeftijd doofblind, bijvoorbeeld door het syndroom van Usher. Dit noemen we vroeg verworven doofblindheid. Vaak hebben deze leerlingen een auditieve beperking en komt de visuele beperking in de loop van de jaren.

Informatie over het syndroom van Usher

Ondersteuning in het onderwijs

Ook doofblinde kinderen kunnen naar school. Naar welke school ligt aan de mate van ondersteuning die ze nodig hebben om het onderwijs te volgen. Komt het kind onvoldoende mee in de reguliere school, dan is er de mogelijkheid om naar het speciaal onderwijs te gaan voor extra ondersteuning. Als de ondersteuningsvraag heel specialistisch wordt, is het intensief doofblindenonderwijs een optie.

In Nederland zijn er drie onderwijslocaties te weten: Kentalis Rafaël in Sint Michielsgestel, Kentalis De Tamarinde in Zoetermeer en Kentalis Guyotschool in Haren. Kinderen krijgen daar onderwijs op maat. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en veel een-op-een. Ook werken onderwijs- en zorgmedewerkers hier nauw samen.

Intensieve zorg

Kentalis biedt ook intensieve zorg voor kinderen met doofblindheid en de hulp aan hun ouders, die voor grote uitdagingen staan en veel te verwerken hebben. In nauwe samenwerking met DB-connect, het expertisecentrum doofblind bij de Universiteit Groningen en verschillende academische ziekenhuizen.

Expertise doofblindheid

Als een leerling zowel slecht hoort als slecht ziet en er zijn ondersteuningsvragen gericht op onderwijs, dan is deskundig en praktisch advies mogelijk voor leerlingen, ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Expertise Ondersteuners Doofblind van Kentalis bieden tijdelijke ondersteuning binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, in heel Nederland.

Ik wil graag meer informatie