Klachten en bezwaren

Wij vinden goed partnerschap met ouders belangrijk en willen sámen met ouders de juiste keuzes maken. Toch lukt het niet altijd om het eens te worden. Dan willen we ouders alle mogelijkheden bieden om tot een oplossing te komen. Vanaf het eerste contact tot het definitieve besluit.

Hieronder kun je een document downloaden met een overzicht van de verschillende fasen vanaf eerste contact tot en met het definitieve besluit (na het advies van de Commissie van Onderzoek) van het bevoegd gezag over toelating of begeleiding en ondersteuning. Per fase staat vermeld welke mogeljkheden er zijn voor het indienen van klachten en bezwaren.