Toetsen en examens in het v(s)o en mbo

Bij toetsen en examens in het vo en mbo zijn voor leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben aanpassingen mogelijk.
Zo kun je in een vroeg stadium noodzakelijke aanpassingen inventariseren, deze schriftelijk vast leggen en aanvragen bij de examencommissie.

Voortgezet Onderwijs (vo)

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen en examens voor deze leerling?
Het document Aanpassingen Toetsen en Examens geeft een overzicht van de mogelijke aanpassingen bij leerlingen die doof of slechtorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.
Lees ook de inleiding voor meer informatie over welke stappen te nemen.
Ook voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso).
Het overzicht staat hieronder.

Hoe toets je de mondelinge vaardigheden van dove en slechthorende leerlingen?
Voor zowel het vak Nederlands als voor de Moderne Vreemde Talen is een handreiking beschikbaar. Hier staan suggesties en adviezen voor het inrichten van de schoolexamens. De handreikingen staan hieronder.

Aanpassingen toetsen en Examens in het vo
Welke aanpassingen bij toetsen en examens zijn er nodig bij deze leerling? Wat is er wettelijk mogelijk?
Bekijk het overzicht...
Mondelinge taalvaardigheid Nederlands en leerlingen met een auditieve beperking
Hoe richt je de schoolexamens Nederlands in? In deze handreiking staan suggesties en adviezen.
Ga naar de handreiking
Mondelinge taalvaardigheid MVT en leerlingen met een auditieve beperking
Hoe richt je de schoolexamens in voor Moderne Vreemde Talen? In deze handreiking staan suggesties en adviezen.
Bekijk de handreiking...

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen en examens voor deze leerling?
Het document Aanpassingen Toetsen en Examens geeft een overzicht van de mogelijke aanpassingen bij leerlingen die doof of slechtorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.
Lees ook de inleiding voor meer informatie over welke stappen te nemen.
Het overzicht staat hieronder.

Hoe toets je bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid?
Natuurlijk zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast.
De handreiking (plus enkele aangepaste beoordelingsformulieren) staat hieronder.

Aanpassingen toetsen en Examens in het mbo
Welke aanpassingen bij toetsen en examens zijn er nodig bij deze leerling? Wat is er wettelijk mogelijk?
Bekijk het overzicht...
Toetsen van luister-, spreek- en gespreksvaardigheid en leerlingen met een auditieve beperking
Hoe toets je bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid? Zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast?
Bekijk de handreiking...