Toetsen en examens

Bij toetsen en examens zijn voor leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben aanpassingen mogelijk. Dat kan bij bijvoorbeeld de CITO-toets in het basisonderwijs en ook voor toetsen en examens in het (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zo kun je in een vroeg stadium noodzakelijke aanpassingen inventariseren, deze schriftelijk vastleggen en aanvragen bij de examencommissie.

Basisonderwijs

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen voor deze leerling?
Het document 'Richtlijnen voor toetsafname bij slechthorende en dove leerlingen' geeft leerkrachten handvatten om toetsing te standaardiseren en om informatie uit toetsen beter te gebruiken voor het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van de leerling. Siméa, Sprong Vooruit, een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het veld en het Cito hebben dit samen opgesteld.

Aanpassing toetsen in het basisonderwijs
Welke aanpassingen bij toetsen zijn er mogelijk bij deze leerling?
Ga naar het overzicht

Voortgezet onderwijs

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen en examens voor deze leerling?
Het document 'Aanpassingen Toetsen en Examens' geeft een overzicht van de mogelijke aanpassingen bij leerlingen die doof of slechtorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Lees ook de inleiding voor meer informatie over welke stappen te nemen. Te gebruiken in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Klik op de Call to action hieronder.

Hoe toets je de mondelinge vaardigheden van dove en slechthorende leerlingen?
Voor zowel het vak Nederlands als voor de Moderne Vreemde Talen is een handreiking beschikbaar. Hier staan suggesties en adviezen voor het inrichten van de schoolexamens. De handreikingen staan hieronder.

Aanpassingen toetsen en Examens in het vo
Welke aanpassingen bij toetsen en examens zijn er nodig bij deze leerling? Wat is er wettelijk mogelijk?
Bekijk het overzicht
Mondelinge taalvaardigheid Nederlands en leerlingen met een auditieve beperking
Hoe richt je de schoolexamens Nederlands in? In deze handreiking staan suggesties en adviezen.
Ga naar de handreiking
Mondelinge taalvaardigheid MVT en leerlingen met een auditieve beperking
Hoe richt je de schoolexamens in voor Moderne Vreemde Talen? In deze handreiking staan suggesties en adviezen.
Bekijk de handreiking

Middelbaar beroepsonderwijs

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen en examens voor deze leerling?
Het document 'Aanpassingen Toetsen en Examens' geeft een overzicht van de mogelijke aanpassingen bij leerlingen die doof of slechtorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Lees ook de inleiding voor meer informatie over welke stappen te nemen.

Hoe toets je bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid?
Natuurlijk zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast.
De handreiking (plus enkele aangepaste beoordelingsformulieren) staat hieronder.

Aanpassingen toetsen en examens in het mbo
Welke aanpassingen bij toetsen en examens zijn er nodig bij deze leerling? Wat is er wettelijk mogelijk?
Bekijk het overzicht
Toetsen van luister-, spreek- en gespreksvaardigheid en leerlingen met een auditieve beperking
Hoe toets je bij dove en (ernstig) slechthorende leerlingen de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid? Zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast?
Bekijk de handreiking