Dove leerlingen

Doofheid kan veel oorzaken hebben. Gehoorverlies is soms erfelijk, maar kan ook komen door gehoorschade, het gebruik van medicijnen, een ziekte of syndroom, een geleidingsprobleem of ouderdom. Soms is de oorzaak niet te achterhalen. Je bent doof als je heel slecht of helemaal niets kunt horen. In Nederland noemen we iemand doof als hij 90dB of meer gehoorverlies heeft.

Er zijn verschillende soorten doofheid: prelinguaal of postlinguaal. Prelinguaal betekent ‘voor de taal’. Iemand die prelinguaal doof is, is doof voordat de ontwikkeling van gesproken taal op gang is gekomen. Deze mensen zijn vaak doof geboren of doof geworden voor het derde levensjaar. Leren praten is voor prelinguale doven vaak moeilijk. Ze leren praten door te kijken en te voelen. Doordat ze zichzelf niet kunnen horen hebben ze vaak een typisch ‘doven-accent’. Postlinguaal betekent ‘na de taal’. Iemand die na de ontwikkeling van gesproken taal doof is geworden, is postlinguaal doof. Zo kun je bijvoorbeeld als kind of als volwassene doof worden als gevolg van een hersenvliesontsteking of door een ongeluk.

1

Veel dove mensen communiceren door middel van gebarentaal. In gebarentaal staan de handen, het gezicht en de ogen centraal. Ook wordt vingerspellen gebruikt of Nederlands met gebaren. Lees meer over taal in de Hoorbibliotheek. Of kijk bij het Nederlands Gebarencentrum

Een tolk gebarentaal kan ingeschakeld worden om te tolken tussen dove/slechthorende mensen en horende mensen. De tolk is geen deelnemer aan het gesprek, bemoeit zich niet met de inhoud en heeft zwijgplicht. Een tolk is inzetbaar bij bijvoorbeeld bij belangrijke gesprekken, een bezoek aan de dokter, een begrafenis of op school. Meer informatie over de inzet van een tolk is te vinden bij Tolkcontact.

Vaak wordt doofheid gezien als een auditieve beperking. Een deel van de dovengemeenschap ziet dit anders. Zij beschouwen zichzelf liever als een minderheidsgroepering met een eigen taal en cultuur. Zij zien doof zijn niet als een gemis of een handicap, en noemen zichzelf Doof met een hoofdletter D.

Bron: Hoorbibliotheek, www.doof.nl