Brochures

Hieronder staan digitale Siméa-brochures met meer informatie.

Brochures

foto richtlijn toelaatbaarheid
Richtlijn Toelaatbaarheid
Richtlijn voor de toelaatbaarheidsbepaling voor ondersteuning of het onderwijs voor leerlingen die doof, slechthorend of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Zie ook...

foto brochure po
Passend onderwijs

Herziene brochure Passend Onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

fot brochure vraag naar
Van vraag naar ondersteuning

Landelijk kader inrichting Passend Onderwijs.