Sectorafspraken

Binnen de sector auditief-communicatief maken wij ook afspraken met onze partners. Zo werken we samen om het onderwijs en de ondersteuning van onze leerlingen te verbeteren. 

Convenant Siméa en FOSS-FODOK

Borgen ouderbetrokkenheid
Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid, verenigd in Siméa, hebben met de ouderorganisaties FOSS-FODOK een convenant afgesloten. Hierin spreken zij de wil uit om samen te werken aan de verbetering van de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding aan leerlingen die doof, doofblind, slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Convenant ouderbetrokkenheid
Het convenant bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het convenant tussen Siméa en FOSS-FODOK. Het tweede deel is een overzicht van de wijze waarop de instellingen ouderbetrokkenheid borgen: 'Een goed besluit is een gezamenlijk besluit'.
Dowload hier het document...

Afspraken NVLF en Siméa

Eerstelijns logopedie en de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen
Onze instellingen ondersteunen veel leerlingen met een TOS in het regulier onderwijs. Deze leerlingen zijn meestal ook in behandeling bij een logopedist. In de afstemming tussen de logopedist, de school en de ambulant dienstverlener van de onderwijsinstelling komen weleens knelpunten voor. De knelpunten hebben te maken met onderzoek tvoor de onderbouwing van de aanvraag of voor de evaluatie van de ondersteuning, het beantwoorden van gerichte vragen in een verslag bij aanvraag voor of de evaluatie van de ondersteuning en het vergoeden van overleg op de reguliere school als aan de leerling ondersteuning is toegekend door de instelling.

Afspraken eerstelijns logopedie en de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen
Lees hier meer over de afspraken:
Download hier het document...