Professionals

Onze instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid helpen mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Dat kun je breed zien: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgen ze voor passend onderwijs en begeleiden professionals in het reguliere onderwijs met bijvoorbeeld scholing en advies. 

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat een leerling zich thuis voelt en de les goed kan volgen. We hebben speciale scholen (cluster 2) door heel Nederland. Ook ondersteunen ambulant begeleiders van onze instellingen leerlingen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan of een mbo-opleiding volgen. Zowel de leerling als jijzelf kan vaak wel wat hulp en tips gebruiken. Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid bieden deze hulp door samen met jou en de leerling te kijken naar welke ondersteuning nodig is, individueel of in de groep of klas. Hier kun je informatie vinden over de mogelijkheden voor ondersteuning in het reguliere onderwijs.