Aanmelding en toelating

Dove en slechthorende kinderen of met een ernstige taalontwikkelingsstoornis kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dat kan op de reguliere school of op een speciale school. Hieronder de informatie voor aanmelding en toelating.

jonge leerling

Er zijn vier instellingen die onderwijs of ondersteuning verzorgen voor leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of die een TOS hebben. Dat zijn Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid. Het werkgebied van Auris is het midden, westen en zuidwesten van het land. Kentalis zit door heel het land, maar vooral in het noorden en oosten. VierTaal heeft als werkgebied Noord-Holland en Flevoland. Vitus Zuid zit in Noord-Brabant en Limburg.

Volg deze stappen

 • Neem contact op met een van de gespecialiseerde onderwijsinstellingen in de buurt via de aanmeldknop hieronder.
 • Een begeleider van de instelling gaat het gesprek aan en vertelt over de mogelijkheden.
 • Hij of zij bespreekt met de ouders en de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft en welk onderwijsarrangement daarbij past. De begeleider geeft advies aan de onafhankelijke Commissie van Begeleiding.
 • Deze commissie neemt het definitieve besluit over de toelating, het onderwijsarrangement en de duur van het arrangement.
 • Gezamenlijk wordt een plan van aanpak gemaakt. In dit plan staat hoe, wanneer, hoelang en waar de leerling onderwijs of onderwijsondersteuning krijgt. Daarna start het onderwijs.

Aanmeldpunt zoeken

Vind hier direct de instelling bij u in de buurt. Vul hieronder de naam van uw gemeente in. Gebruik de officiële naam van de gemeente.

Gemeente:
Onderwijsvorm
 Primair onderwijs
 Voortgezet / MBO

Onderwijsarrangement

Een leerling kan een onderwijsarrangement krijgen. Dan krijgt de leerling ondersteuning op de reguliere school. De leerling kan ook naar een speciale school gaan. Een onderwijsarrangement is niet een kant-en-klaar product. Voor elke leerling kijken we naar:

 • Wat is de onderwijsbehoefte?
  Wat heeft de leerling nodig om de lessen op school goed te kunnen volgen?
 • Wat is de ondersteuningsvraag van de leerkracht / school / mbo-instelling?
  Wat heeft de reguliere school of instelling nodig? Zodat de leerkracht de leerling goed kan helpen.
 • Wat is de ernst van de beperking?
  Wat houdt het in voor de leerling om doof of slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben?

Dit is voor elke leerling weer anders. Het gaat dus om maatwerk. De Commissie van Onderzoek stelt de onderwijsbehoefte vast. Ook worden de overleggen en adviezen van ouders en andere verwijzers hierin meegenomen.

Passend onderwijs

Met de Wet passend onderwijs gaan steeds meer kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doofblind of doof zijn, met extra ondersteuning naar een reguliere school. De instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid werken nauw samen met deze reguliere scholen.

Van vraag naar ondersteuning
We hebben een speciale brochure Van vraag naar ondersteuning geschreven met allerlei informatie over de arrangementen, het aanvragen van ondersteuning en aanmelden, die u nog eens rustig na kunt lezen.
Download brochure