Werken aan kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs en dienstverlening van hoge kwaliteit is. Onze leerlingen hebben recht op goede en hoogwaardige ondersteuning. Daarom werken onze instellingen met gezamenlijke indicatoren om de kwaliteit te borgen.

Kwaliteitsdocumenten

Onze instellingen zijn zeer gespecialiseerd. Communicatie, taal en toegang tot informatie vormen de rode draad in het onderwijsprogramma. Dit geldt ook voor de ondersteuning en begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs. Met speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze relatief kwetsbare doelgroep. Alle instellingen hanteren dezelfde indicatoren en criteria om onze kwaliteit te borgen.

Om onze kwaliteit te borgen en verder te ontwikkelen zijn basisdocumenten opgesteld. Deze zijn onderscheiden per subdoelgroep:

  • doof/slechthorend
  • taalontwikkelingsstoornis
  • meervoudige gehandicapt
  • doofblind

In de kwaliteitsdocumenten wordt een procesbeschrijving van het pedagogisch en didactisch handelen gegeven. Ook worden de kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs aan de betreffende doelgroep benoemd.

Toelichting

Siméa heeft de kwaliteitsdocumenten opgesteld op basis van gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en goede praktijken in het onderwijs. De documenten zijn tot stand gekomen na een landelijke raadpleging met medewerkers vanuit het veld.
De inhoud van de kwaliteitsdocumenten dient als basis voor arrangementen en dienstverlening. De expertise en deskundigheid wordt landelijk, op Siméa niveau, gebundeld en geborgd.