Werkwijze

Begeleiden van inzet gebaren- en/of schrijftolk

Op school is het natuurlijk belangrijk dat je de lessen goed kunt volgen. Een tolk kan daarbij helpen. 

Geschikt voor:
  • Doof
  • Slechthorend
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Communicatieve redzaamheid

De leerling:

  • weet het verschil tussen een gebarentolk en een schrijftolk.
  • weet wat de voordelen zijn van het gebruik van een tolk.
  • kan door de inzet van een tolk de lessen beter volgen.
  • kan beter communiceren in de les.

Wanneer Begeleiden van inzet gebaren- en/of schrijftolk?

Dove of slechthorende leerlingen die naar het een reguliere school gaan (basisschool of voortgezet onderwijs) kunnen aanspraak maken op een tolk. Dit kan een gebarentolk of een schrijftolk zijn. Ouders en leerling kunnen een tolk aanvragen. Met Begeleiden van inzet gebaren- en/of schrijftolk helpt de ambulant dienstverlener bij de keuze. 

Voor wie?

Begeleiden van inzet gebaren- en/of schrijftolk is bedoeld voor dove of slechthorende leerlingen.

Interessant?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkwijze voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

Ouders en leerlingen vragen zelf een tolk aan. Dat kan een gebarentolk zijn of een schrijftolk.
Met Begeleiden van inzet gebaren- en/of schrijftolk worden zij hier bij geholpen. De ambulant dienstverlener geeft dan advies over wat het beste bij de leerling past. De ambulant begeleider praat hier over met de leerling, zijn ouders en de school. De ambulant begeleider geeft ook voorlichting over de inzet van een tolk aan de docent of leerkracht van de reguliere school.

Het gebruik van een gebaren- of schrijftolk binnen het onderwijs wordt vergoed door het UWV. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden. De ambulant begeleider kan hierbij helpen. Ook het regelen van de tolk kan de ambulant begeleider ondersteunen.

Samenvatting

Soms is het fijn om een gebaren- of schrijftolk bij je in de klas te hebben. Die kan een dove of slechthorende leerling ondersteunen. Ouders en leerlingen vragen dit zelf aan. Als daar hulp bij nodig is kan dat met Begeleiden van inzet gebaren- en/of schrijftolk.