Werkwijze

Begeleiding op stage of leerwerkplek (BBL)

Als je een (beroeps)opleiding volgt, dan moet je daarvoor stage lopen. Heb je een taalontwikkelingsstoornis of ben je doof of slechthorend? Dan kun je veel hebben aan extra ondersteuning.  Met begeleiding op de stage- of leerwerkplek (BBL) krijg je als leerling of student advies, coaching en hulp. Bijvoorbeeld bij spreken, jezelf kunnen redden in contact met anderen, en leren om te leren.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

De begeleiding zorgt ervoor dat jij als de leerling/student:

 • een beter beeld hebt van het beroep waarvoor je stage loopt.
 • de stage beter kan uitvoeren door beter gesprekken te kunnen voeren.
 • de juiste beroepshouding hebt. Bijvoorbeeld: op tijd komen, opdrachten kunnen uitvoeren, vragen durven stellen, zelf actie neemt en omgaan met feedback.

Wanneer begeleiding op stage of leerwerkplek?

Stagelopen vraagt andere dingen van je dan op school zitten. Je moet met onbekende mensen gesprekken voeren, meer voor jezelf opkomen en werken met collega’s. Wie dat spannend vindt of tegen problemen aanloopt, kan veel hebben aan begeleiding op de stage- of leerwerkplek.

Voor wie?

Begeleiding op de stage- of leerwerkplek (BBL) is bedoeld voor leerlingen/studenten vanaf 12 jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Deze begeleiding is er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en het voortgezet speciaal onderwijs en voor studenten op mbo, hbo of wo.

Interessant?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkvorm. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

De begeleiding bestaat uit gesprekken van de ambulant begeleider met jou als leerling/student, met de stagebegeleider en liefst ook met de school. Samen kijk je hoe problemen kunnen worden opgelost. Je krijgt tips en leert bijvoorbeeld hoe je beter gesprekken kan voeren.
Soms zijn er ook gesprekken met jou alleen. Je leert dan hoe je de doelen van de stage beter kan halen. Bijvoorbeeld door te oefenen met gesprekken. Maar ook met tips over gedrag en houding op de stageplek.

Samenvatting

Doe je een beroepsopleiding, dan moet je daarvoor stage lopen. Ben je doof of slechthorend of heb je een taalontwikkelingsstoornis, dan kan dat problemen opleveren. Die kun je verminderen of kleiner maken met gesprekken met de leerling/student, de stagebegeleider en liefst ook met school. In deze gesprekken kijk je samen naar oplossingen en krijg je als student begeleiding bij het stagelopen. Ook gesprekken met alleen jou als student zijn mogelijk. Die gaan dan over hoe je je beter kunt redden op je stageplek met gesproken taal.

Handige links

Hier vind je meer handige tips en informatie: