Werkwijze

Cursuscentrum

Auris, Kentalis en Viertaal bieden allerlei cursussen, trainingen, workshops, voorlichting en studiedagen aan. Die zijn bedoeld voor leerlingen, ouders en scholen. In het Cursuscentrum zijn al die mogelijkheden bij elkaar gebracht. Op deze site vindt u een overzicht. Wilt u meer weten over de inhoud van een bepaalde cursus? Daarvoor kunt u terecht op de sites van de instellingen zelf.

De workshops en trainingen helpen om:

 • meer kennis te krijgen over taalstoornissen en slechthorendheid en de gevolgen daarvan op de leerling en de omgeving
 • te weten wat deze kinderen nodig hebben in de les en in de klas
 • leerlingen met taalstoornissen beter te herkennen, net als de problemen die daar mee samenhangen
 • kenmerkende taalaspecten te herkennen bij leerlingen met autisme en geven tips om hen te helpen.

Wat kan het Cursuscentrum voor je doen?

Het aanbod helpt bij het beter leren praten en maakt kinderen en jongeren sterker. Daardoor kunnen ze zichzelf beter redden in de klas en daarbuiten. Ze helpen bijvoorbeeld om te leren hoe je het beste kunt leren, maar ook hoe je beter met anderen kunt omgaan.

Voor wie?

De cursussen, trainingen, workshops, voorlichting en studiedagen zijn op maat gemaakt om kinderen tussen 4 en 17 jaar te helpen die:

 • doof of slechthorendheid zijn
 • een taalontwikkelingsstoornis (tos) hebben
 • een taalstoornis hebben in combinatie met een vorm van autisme

Je kunt ze gebruiken voor alle vormen van onderwijs: 

 • basisonderwijs
 • (regulier) speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo)
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • mbo,  hbo en wo
 • (voorbereiding op) werk

Het cursuscentrum is er voor de leerling, maar ook voor de leerkrachten, de groep, ouders en eventueel voor een examencommissie.

Zie voor meer informatie per instelling: