Werkwijze

Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM)

Sommige leerlingen gebruiken taal alleen binnen het hier-en-nu. Ze vinden het moeilijk om te praten over wat ze gaan doen. Dat geldt ook voor een situatie die je je probeert voor te stellen. Denkstimulerende gespreksmethodiek leert leerlingen om taal in te zetten buiten het hier-en-nu.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Pragmatiek

De leerling:

 • gaat meer op onderzoek uit.
 • is meer gemotiveerd om te praten.
 • wordt nieuwsgierig.
 • krijgt verdieping in het taal-denken.

Wanneer Denkstimulerende gespreksmethodiek?

De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door veel te praten. Als dat voor sommige leerlingen moeilijk is, dan kun je die leerlingen een handje helpen. DGM zet leerlingen aan tot denken door het voeren van gesprekken. Leerlingen op elk taalniveau doen positieve ervaringen op met DGM.

Voor wie?

DGM is bedoeld voor leerkrachten van leerlingen die moeite hebben hun gedachten te verwoorden. Deze methodiek is vooral geschikt voor leerlingen die problemen hebben met het taalbegrip, de woordenschat en het leggen van verbanden. Het kan ook gebruikt worden bij leerlingen met problemen met het maken van zinnen.

 

Interessant?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkvorm. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

Denkstimulerende gespreksmethodiek stimuleert het denken van leerlingen door gesprekken. De methodiek bestaat uit een denkgesprek waarbij de volgende onderdelen aan bod komen:

 • De leerkracht stelt vragen.
 • De leerling reageert daarop.
 • De reactie wordt besproken.
 • Er wordt ingespeeld op de reactie.

De vragen gaan over zaken die de leerling begrijpt. Of waar de leerling mee bezig is. Dit soort vragen kunnen ook in de thuissituatie gesteld worden. Bijvoorbeeld tijdens alledaagse activiteiten, zoals pannenkoeken bakken of tafel dekken. Het is belangrijk om niet te veel vragen te stellen. Ook moet de leerling voldoende tijd krijgen om de vraag te beantwoorden. De leerkracht kan ook een denkgesprek organiseren in de klas.

Samenvatting

Door gesprekken te voeren met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of met dove of slechthorende leerlingen, wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Het is dan wel belangrijk  dat de juiste vragen worden gesteld. Daarbij helpt Denkstimulerende gesprekstechniek.