Werkwijze

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen. Er wordt gebruikgemaakt van berichten uit het nieuws. Daardoor vinden veel leerlingen de lessen leuker en leren ze gemakkelijker begrijpend lezen. Voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis blijft het echter nog steeds moeilijk om de les te volgen. Met Nieuwsbegrip krijgt een leerling hulp om de teksten beter te begrijpen.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Grammatica
 • Woordenschat

De leerling met een taalontwikkelingsstoornis

 • begrijpt de tekst beter.
 • kan actief meedoen in de groep.
 • leert nieuwe woorden.

Wanneer Nieuwsbegrip?

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite om een tekst goed te begrijpen. Door Nieuwsbegrip worden leerlingen met een TOS actief bij de tekst betrokken. Ook worden nieuwe woorden direct uitgelegd. Daardoor begrijpen ze de tekst beter. 

Voor wie?

Nieuwsbegrip is bedoeld voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

De ambulant begeleider werkt samen met de leerling met een TOS. De ambulant begeleider denkt hardop. Zo hoort de leerling hoe de denkstappen zijn van de ambulant begeleider. Als er voor de leerling nieuwe woorden zijn in de tekst, legt de ambulant begeleider die uit. Dat doet hij of zij met foto’s en plaatjes. De leerling kan het woord daardoor ook zien. De betekenis van de woorden wordt zo beter onthouden en de woordenschat van de leerling wordt groter.

Nieuwsbegrip

Meer informatie

Bekijk ook deze website: nieuwsbegrip.nl

Op leraar24.nl vind je ook meer info over Nieuwsbegrip.

Samenvatting

Nieuwsbegrip is voor veel leerlingen een aantrekkelijke methode. Ze leren begrijpend lezen aan de hand van de actualiteit. Voor leerlingen met een TOS geldt dat natuurlijk ook. Toch kunnen ze wel wat hulp gebruiken bij het lezen van de tekst. Met Nieuwsbegrip gaan ze de tekst beter begrijpen. Ook leren ze door middel van foto’s en plaatjes nieuwe woorden.