Werkwijze

OPP Gesprek

OPP staat voor Ontwikkelings Perspectief Plan. Het plan bestaat uit twee delen: het perspectiefdeel en het handelingsdeel. In het perspectiefdeel staat naar welke school de leerling waarschijnlijk zal gaan na deze school. Bijvoorbeeld praktijkschool, havo of vwo. In het handelingsdeel staat hoe de school dat wil bereiken. Over het handelingsdeel mogen ouders meepraten. Ook hebben ze instemmingsrecht. Ouders, leerkracht en ambulant begeleider en de leerling voeren samen een gesprek over het OPP.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Grammatica
 • Pragmatiek
 • Woordenschat

Ouders, leerkrachten, ambulante begeleiders en de leerling:

 • stemmen met elkaar af wat de leerling nodig heeft in het onderwijs.
 • spreken met elkaar af wat de beste aanpak is voor de leerling.

Wanneer OPP Gesprek?

Ouders kennen hun kind het best. Het is daarom belangrijk dat ze betrokken worden bij het ontwikkelen van het handelingsdeel van het OPP. In een OPP Gesprek werken leerkracht, ambulant begeleider, ouders en de leerling samen om het OPP vast te stellen.

Voor wie?

OPP Gesprek is bedoeld voor ouders, leerkrachten, ambulant begeleiders en de leerling.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

In het handelingsdeel van het OPP gaat het vooral over wat de school wil bereiken met een leerling. Er wordt in beschreven:

 • welke doelen de school wil halen.
 • wanneer de school deze doelen wil halen.
 • op welke manier de school deze doelen wil halen.

Tijdens het OPP Gesprek worden de doelen besproken die voor de leerling nodig zijn om deel te nemen aan het regulier onderwijs. Vooraf en tijdens het OPP Gesprek kunnen de ouders meepraten, meedenken en meewerken. Ook worden beslissingen van de school duidelijk uitgelegd aan de ouders (en de leerling).

Meer informatie

Bekijk een filmpje over Lin en haar ouders:

filmpje lin en haar ouders

 

Samenvatting

In het OPP worden doelen beschreven die de school wil bereiken met een leerling. Het is belangrijk dat ouders daarbij betrokken worden. Zij kunnen waardevolle informatie geven aan de school over hun kind. OPP Gesprek zorgt ervoor dat ouders en de leerling in gesprek gaan met de leerkracht en de ambulant begeleider. Er is ruimte voor vragen stellen en voor overleg.