Werkwijze

Psycho-educatie mbo

Ook op het mbo kunnen leerlingen tegen problemen aanlopen. Psycho-educatie mbo kan dan helpen om moeilijkheden onder ogen te zien.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

De student

 • weet wat zijn beperking inhoudt.
 • weet wat hij nodig heeft en hoe dit geregeld kan worden.
 • weet welke rechten en plichten hij heeft.
 • kent de spelregels van hoe er in zijn omgeving wordt gecommuniceerd.

Wanneer Psycho-educatie mbo?

Het is belangrijk om je beperking te kunnen accepteren. Dat geldt ook voor studenten op het mbo. Weerbaarheid en zelfstandigheid zijn vaardigheden die daarbij helpen. Psycho-educatie helpt om deze vaardigheden te oefenen en te leren.

Voor wie?

Psycho-educatie mbo is bedoeld voor aankomende studenten op het mbo.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de mbo-instelling en de ambulant begeleider over de mogelijkheden. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

Psycho-educatie bestaat uit gesprekken tussen student en ambulant dienstverlener. Zij praten samen over wat de beperking voor de student betekent. Ook bespreken ze wat de student nodig heeft om hier beter mee om te gaan. En op welke manier je daar aandacht voor kunt vragen. Aan de orde komen de gevolgen voor de taalontwikkeling, het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het maken van contact. Soms worden rollenspelen gedaan om situaties te oefenen. Ook kan de student samen met de ambulant dienstverlener een presentatie maken over de beperking. Deze presentatie kan gegeven worden aan medeleerlingen of aan collega’s tijdens een stage.

Samenvatting

 Een nieuwe school is voor een jongere met een TOS of voor een dove of slechthorende jongere een extra uitdaging. Op het mbo zal de jongere opnieuw voor zichzelf op moeten komen. En ook zal hij zijn medestudenten en docenten moeten informeren over zijn beperking. Psycho-educatie mbo biedt daarbij hulp. De student voelt zich daardoor zelfverzekerder en gaat met meer plezier naar school.

Meer informatie