Aanmeldpunten, scholen en leslocaties

Vier instellingen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De instellingen hebben jarenlange ervaring op het gebied van gehoor, spraak en taal.

Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid

De instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding. Dit zijn de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen met de bijbehorende aanmeldpunten en scholen/leslocaties:

  • Koninklijke Auris Groep
  • Koninklijke Kentalis
  • VierTaal
  • Vitus Zuid

Instellingen

Samen met ouders en reguliere scholen bekijken ze op welke manier de beste ondersteuning geleverd kan worden zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het uitgangspunt: wat past in deze fase van de leerling op deze school het best? En als het nodig is, bieden instellingen specialistisch onderwijs op locatie. Zo zorgen we samen dat de ondersteuning passend blijft.
Ondersteuning is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding.

Koninklijke Auris Groep

Ammanplein 2, 3031 RT Rotterdam
Postbus 3192, 3003 AD Rotterdam
T (010) 888 9600
E info@auris.nl
W www.auris.nl
Auris
 

Aanmeldpunten

 

Scholen/Leslocaties

 Auris Aanmeldpunt Midden-Nederland
Hooglandseweg-Noord 140
3813 VE Amersfoort
T 033 4229070
E aanmeldpuntmiddennederland@auris.nl

Auris aanmeldpunt Zeeland & Noord-Brabant (Breda)
Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
T 076-5138100
E aanmeldpuntbreda@auris.nl

Auris Aanmeldpunt Zeeland & Noord Brabant (Goes)
Nassaulaan 8
4461 SX Goes
T 0113-323264.
E aanmeldpuntgoes@auris.nl

Auris Aanmeldpunt Haarlem, Leiden e.o. Locatie Haarlem
Daslookweg 2
2015 KN Haarlem
T 023 5246797
E aanmeldpunthaarlem@auris.nl

Auris Aanmeldpunt Haarlem, Leiden e.o. Locatie Leiden
Robijnstraat 100
2332 KV Leiden
T 071 5727425
E aanmeldpuntleiden@auris.nl

Auris Aanmeldpunt Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden & Midden-Holland
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
T 010 2431660
E aanmeldpuntrotterdam@auris.nl

Speciaal Onderwijs
Auris Prof. Groenschool
, Amersfoort
Montaal, Bergen op Zoom
De Spreekhoorn, Breda en Tilburg
Auris Ammanschool, Dordrecht
Auris De Kring, Goes
Auris Taalplein, Gouda
Prof. Van Gilseschool, Haarlem,  Hoofddorp en Heemskerk
Auris De Weerklank, Leiden en Alphen a/d Rijn
Auris Hildernisseschool, Rotterdam
Auris Taalfontein, Rotterdam
Auris Dr. M. Polanoschool, Rotterdam
Auris Fortaal, Utrecht
Auris Rotsoord, Utrecht
Auris Taalkring, Utrecht en Hilversum

Voorgezet Speciaal Onderwijs
Auris College, Goes
Auris College, Leiden
Auris College, Rotterdam

 

Koninklijke Kentalis

Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel
Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel

T 0800 53 68 25 47
E info@kentalis.nl
W
www.kentalis.nl

Aanmeldpunten

Scholen/Leslocaties

Aanmeldpunt Zuid Nederland
T 0800 53 68 25 47
E aanmeldpuntzuid@kentalis.nl

Aanmeldpunt Oost Nederland
T 0800 53 68 25 47
E aanmeldpuntoost@kentalis.nl

Aanmeldpunt Midden-Nederland Utrecht
T 030 280 80 80
E aanmeldpuntmiddennederland@kentalis.nl

Gezamenlijk aanmeldpunt Amsterdam
T 020 617 08 50
E aanmeldpuntcluster2amsterdam@ kentalis.nl

Aanmeldpunt Zoetermeer
T 0800 53 68 25 47
E aanmeldpuntregiowestzoetermeer@ kentalis.nl

Aanmeldpunt Noord Nederland
T 0800 53 68 25 47
E aanmeldinggroningen@kentalis.nl

Speciaal Onderwijs
Kentalis Signis, Amsterdam en Assendelft
Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool, Arnhem en Silvolde
Kentalis De Skelp, Drachten
Kentalis Prof. Huizingschool, Enschede
Kentalis Tine Marcusschool, Groningen en Emmen
Kentalis Guyotscholen voor SO, Haren en Vries
Kentalis De TaalSter, Groesbeek en Nijmegen
Kentalis Mariëlla, Sint-Michielsgestel
Kentalis Rafaël, Sint-Michielsgestel
Kentalis Talent, Vught
School De Voorde, Zoetermeer en Rijswijk
Kentalis Scholengemeenschap Effatha, Zoetermeer
Kentalis Enkschool, Zwolle en Kampen

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Kentalis Signis - Amsterdam
Kentalis De Stijgbeugel - Arnhem
Kentalis Het Maatman VSO - Enschede
Kentalis De Graafschool - Groningen
Kentalis Guyotschool voor VSO - Haren
Kentalis De Marwindt VSO - Nijmegen
Kentalis College Utrecht - Utrecht
Kentalis Compas College - Oss
Kentalis Rafaël - Sint-Michielsgestel
Kentalis Compas - Sint-Michielsgestel
Kentalis Effatha VSO - Zoetermeer
Kentalis Enkschool VSO - Zwolle (locatie Thorbecke Scholengemeenschap)

 

VierTaal

Postbus 59264
1040 KG Amsterdam
020-6698194
info@viertaal.nl
www.viertaal.nl

Aanmeldpunten

Scholen/Leslocaties

Gezamenlijk aanmeldpunt regio Amsterdam
voor VierTaal en Kentalis
T 020-6170850

Aanmeldpunt regio Schagen
SO Burgemeester de Wildeschool
VierTaal College Schagen,
VierTaal College Schagen, Hoep 28,1741 MC Schagen
Contactpersoon / trajectbegeleider: Erik Hersbach
T 0224-299594 (telefonisch spreekuur 9.00u -11.00u)
E aanmeldpuntnhn@viertaal.nl
Aanmeldprocedure

Aanmeldpunt regio Den Haag
Cor Emousschool
VierTaal College Den Haag
Ruysbroekstraat 5, 2531 TG Den Haag
Contactpersoon / trajectbegeleider:
Inneke Blaauw
T 070-3948994
E aanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl
Aanmeldprocedure

Aanmeldpunt regio Flevoland
Passend Onderwijs Almere
Passend Onderwijs Almere, Grote Markt 2-1 (ingang Koopmanstraat), 1315 JG Almere
Postbus 10130, 1301 AC Almere
Contactpersoon / trajectbegeleider: Monique Boersen
T 036-7670200
E viertaal@passendonderwijs-almere.nl

Speciaal Onderwijs
Alexander Roozendaalschool, Amsterdam, Purmerend en Almere
Professor Burgerschool, Amsterdam
Cor Emousschool, Den Haag
Burgemeester de Wildeschool, Schagen, Alkmaar en Zwaag (Hoorn)

Voortgezet Speciaal Onderwijs
VierTaal College Amsterdam
VierTaal College Den Haag
VierTaal College Schagen

 

Vitus Zuid

Postbus 1377
5602 BJ Eindhoven
E info@vituszuid.nl
W www.vituszuid.nl

Aanmeldpunten

Scholen/Leslocaties

Aanmeldpunt Eindhoven
De Taalbrug

Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
T 040-290 23 45 (optie 2)
E aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl


Aanmeldpunt Hoensbroek
Mgr. Hanssen

Zandbergsweg 115
6432 CC Hoensbroek
T 045-563 65 00 (maandag, woensdagochtend en donderdag bereikbaar)
E aanmeldpuntcluster2@mgrhanssen.nl

Speciaal Onderwijs
Taalbrug Junior, Eindhoven, Helmond en Venlo
Mgr. Hanssen, Hoensbroek en Roermond

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Taalbrug College, Eindhoven