Werkwijze

Spraaktaal Kids

Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis is het moeilijk om over zichzelf te praten. De juiste woorden zijn er vaak niet. Met Spraaktaal Kids kunnen kinderen en volwassenen samen op zoek naar taal. De stickers en plaatjes uit Spraaktaal Kids helpen om dingen, gedachten en gevoelens te benoemen.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Grammatica
 • Pragmatiek
 • Woordenschat

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

 • leren meer over hun identiteit.
 • begrijpen wat een TOS inhoudt en hoe ze daarmee om kunnen gaan.
 • leren te praten over gevoelens, opvattingen, wensen en relaties.
 • krijgen meer zelfvertrouwen en zelfkennis.
 • vergroten hun weerbaarheid.

Wanneer Spraaktaal Kids?

Leerlingen met een TOS vinden taal moeilijk. Spraaktaal Kids helpt hen om te denken en te praten over zichzelf. En ook over het hebben van een TOS en hoe je daarmee om kunt gaan.

Voor wie?

Spraaktaal Kids is bedoeld voor leerlingen met een TOS. Ook is de methode geschikt voor andere leerlingen die moeite hebben met informatie verwerken en onthouden. Spraaktaal Kids is voor leerlingen van 4 tot 14 jaar.

Interessante werkwijze?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkwijze voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

Spraaktaal Kids bestaat uit drie mappen voor drie verschillende leeftijdsgroepen:

 • 4-7 jaar
 • 7-10 jaar
 • 10-14 jaar

Vragen die in Spraaktaal Kids aan de orde komen zijn:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan, wil, voel en vind ik?
 • Hoe zit mijn lijf in elkaar?
 • Hoe sta ik in de wereld?
 • Wat doe ik met mijn tijd?
 • Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen mij en anderen?

De leerling werkt samen met een volwassene in de denk-, doe- en praatmap van Spraaktaal Kids.

Samenvatting

Spraaktaal Kids is speciaal voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Toch staat de TOS niet centraal. Samen met een volwassene wordt gekeken naar wie de leerling zelf is. Daar worden stickers, plaatjes en woorden bij gebruikt uit de map van Spraaktaal Kids. Ook wordt er samen over alledaagse gebeurtenissen gesproken. 

Meer informatie