Werkwijze

Taaltesten/ logopedische testen

Gaat een leerling vooruit met spreken? Is de taalachterstand juist groter geworden? Om die vragen te kunnen beantwoorden, moet er getest worden. Daarvoor zijn speciale taaltesten of logopedische testen.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Grammatica
 • Pragmatiek
 • Woordenschat

De logopedist:

 • heeft een goed beeld van de taalvaardigheid van leerlingen.
 • heeft een goed beeld van de ontwikkeling die de leerling doormaakt op het gebied van de mondelinge taal.
 • kan passende doelen kiezen voor de leerling. Samen met de leerkracht kan de logopedist het taalaanbod en de doelen in de klas afstemmen op de taalontwikkeling van de leerlingen.

Wanneer Taaltesten/logopedische testen?

Een logopedist neemt taaltesten af om een beeld te krijgen van de taalvaardigheid van een leerling. Dat helpt om passend taalonderwijs aan de leerling te kunnen geven. Ook worden de testresultaten voor leerlingen met een TOS gebruikt om een onderwijsarrangement aan te vragen.

Voor wie?

Taaltesten/logopedische testen zijn bedoeld voor dove of slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Deze testen zijn eigenlijk gemaakt voor horende kinderen, zonder taalstoornissen. Er zijn geen taaltesten die speciaal gemaakt zijn voor dove of slechthorende kinderen of kinderen met een TOS. Dit betekent dat de resultaten vergeleken worden met die van horende leerlingen en leerlingen zonder een TOS, die even oud zijn.

Interessant?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkvorm. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

Er zijn veel verschillende taaltesten die de logopedist kan afnemen. De leeftijd en talige mogelijkheden van de leerling bepalen welke test wordt afgenomen.
De volgende testen worden vaak afgenomen:

 • Schlichting test voor taalbegrip (wat begrijpt een leerling van de taal)
 • Schlichting test voor taalproductie (woordenschat en zinnen maken)
 • CELF (heeft veel onderdelen, bijvoorbeeld woordenschat, zinnen formuleren, cijfers herhalen)
 • T-TOS (heeft veel verschillende onderdelen)

Om een goed beeld te krijgen van de taalontwikkeling van een leerling, moeten de toetsgegevens altijd gelegd worden naast wat de leerling doet. Het gaat dan om de manier waarop een leerling met taal omgaat in de klas en tijdens de logopedie. Ook wordt er gekeken naar andere gegevens, zoals over gehoor en intelligentie.
Logopedische testen worden meestal ieder jaar (soms elk half jaar) afgenomen.

Samenvatting

Taaltesten/logopedische testen zijn belangrijk om de taalontwikkeling van een leerling te kunnen volgen. Die testen worden afgenomen door een logopedist. De logopedist en de leerkracht gebruiken samen de uitslagen van de testen. Daarmee worden passende taaldoelen voor de leerling vastgesteld.