Werkwijze

Visuele ondersteuning

Leerlingen kunnen de lessen op school beter begrijpen en eraan meedoen als ze zien wat er wordt gezegd. Bijvoorbeeld met foto’s, plaatjes, tekeningen of filmpjes. Deze visuele ondersteuning helpt niet alleen de leerling, maar ook de docent en de groep.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Visuele ondersteuning helpt de leerling om:

 • gesproken informatie beter te begrijpen.
 • zelf actiever te spreken.
 • zelfstandiger te leren denken.
 • meer zin hebben in school.
 • betere schoolresultaten te halen.
 • betere contacten met andere leerlingen te hebben.
 • te leren met hulp van verschillende zintuigen.

Wanneer visuele ondersteuning?

Voor kinderen die gesproken taal minder goed verstaan of begrijpen, helpt het om wat er wordt gezegd te tekenen. Ook foto’s, plaatjes of filmpjes helpen hierbij. Kinderen kunnen hierdoor de lessen op school beter volgen. Ze leren zelf beter te praten, kunnen zich beter zelfstandig redden in de klas en ze leren per vak beter hoe ze kunnen leren.

Voor wie?

Visuele ondersteuning is er voor leerlingen vanaf vier jaar die doof of slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Visuele ondersteuning past bij alle vormen van onderwijs. Het ondersteunt de leerling zelf, maar ook de docent en de groep.

Interessant?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkvorm. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Samenvatting

Voor leerlingen vanaf vier jaar die doof of slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis hebben, helpt visuele ondersteuning op school. Het tekenen van wat er wordt gezegd of het gebruiken van foto’s, plaatjes of filmpjes helpt kinderen de lessen beter te volgen. Ze leren zelf beter te praten, kunnen zich beter zelfstandig redden in de klas en ze leren per vak beter hoe ze kunnen leren. Visuele ondersteuning kan naast de methode van de school worden gebruikt.