Voor wie?

U zoekt informatie over de begeleiding en ondersteuning in het onderwijs van leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

Ondersteuning en onderwijs

Op deze website vindt u informatie over de mogelijkheden van de gespecialiseerde onderwijsinstellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid. De vier instellingen hebben speciale scholen voor leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Ook ondersteunen ze deze leerlingen op een reguliere school. Het gaat om leerlingen in het basisonderwijs, op de middelbare school, maar ook in het beroepsonderwijs (mbo).

foto leerlinge met broodtrommel

Leerlingen

Wij begeleiden leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Dove en slechthorende leerlingen
Leerlingen zijn slechthorend of doof als ze gehoorverlies hebben. Gehoorverlies wordt meestal uitgedrukt in decibel (dB) en ingedeeld in verschillende categorieën. Het kan soms lastig zijn om dit te herkennen. De instellingen geven advies, voorlichting en consultatie. U kunt terecht bij een audiologisch centrum voor uitgebreid gehooronderzoek en advies of neem contact op met de instelling.

Leerlingen met een TOS
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Dit zorgt voor achterstanden en frustaties. Vaak is een TOS al op jonge leeftijd te herkennen. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld moeite met praten en het begrijpen van taal. De instellingen kunnen u helpen met herkennen en begeleiden van kinderen met TOS.

Voor wie?

Deze website is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over de begeleiding van dove en/of slechthorende leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis in het onderwijs of hulp bij vinden van de juiste ondersteuning:

  • ouders
  • leerlingen
  • leerkrachten in het regulier onderwijs
  • specialisten

Zoek de instelling

Vindt hier de instelling bij u in de buurt. Vul de naam van uw gemeente in. En gebruik de officiële naam van de gemeente.

Gemeente:
Onderwijsvorm
 Primair onderwijs
 Voortgezet / MBO