Werkwijze

Babbelspel

Voor kinderen die niet goed kunnen horen of een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het niet altijd eenvoudig om contact te maken met andere kinderen. Terwijl dat juist ook voor hen heel belangrijk is. Het Babbelspel voor kinderen van 4-15 jaar helpt hen daar op een speelse manier bij. In de klas of met de ambulant begeleider.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Grammatica
 • Pragmatiek
 • Woordenschat

Door dit spel te spelen leren kinderen:

 • in een groep te spreken.
 • beter te vertellen wat ze zien.
 • over zichzelf te praten en gevoelens te laten zien.
 • oogcontact te maken.
 • om te gaan met anderen.
 • beter voor zichzelf op te komen. 

Wanneer gebruik je het Babbelspel?

Hoe maak je vrienden? Wat is wel en niet goed om te doen op school? Het Babbelspel laat kinderen daar zelf en samen over nadenken. Dit spel is ook een hele goede manier om de taal beter te leren gebruiken.

Voor wie?

Babbelspel is voor leerlingen van 7 tot 15 jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar is er Babbelspel Junior. Het Babbelspel kun je spelen op het regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en voortgezet speciaal onderwijs. Het spel kun je ook heel goed spelen in groepjes samen met kinderen die goed horen en kinderen zonder TOS.

Interessant spel?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkwijze voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

Met het Babbelspel leren de kinderen op een speelse manier taal te gebruiken. Ook leren ze samen leren en spelen. Ze oefenen dit via alledaagse opdrachten. Die gaan bijvoorbeeld over voor jezelf opkomen, je inleven in de ander, omgaan met sociale media, cyberpesten en goede manieren.

Babbelspel

Samenvatting

Hoe maak je vrienden? Wat is wel en niet goed om te doen op school? Voor kinderen die niet goed kunnen horen of een taalontwikkelingsstoornis hebben, is het niet altijd eenvoudig om contact te maken met andere kinderen. Terwijl dat juist ook voor hen heel belangrijk is. Het Babbelspel voor kinderen van 4-15 jaar helpt hen daar op een speelse manier bij. Om te spelen in de klas of met de ambulant begeleider. Met het Babbelspel leren kinderen via allerlei alledaagse opdrachten om over zichzelf te vertellen. Dat maakt het ook een speelse manier taal te leren gebruiken.

Zie voor meer informatie over het babbelspel ook deze website...