Werkwijze

Coaching van de leerling

Bij coaching gaat het er om dat de leerling leert om zelf doelen te stellen, zelfstandiger wordt en meer zelfvertrouwen krijgt. De leerling geeft zelf aan waar hij of zij aan gaat werken. De coach leert de leerling een aanpak om die doelen ook echt te halen. Leerlingen vanaf 10 jaar kunnen gebruik maken van coaching.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Coaching helpt de leerling om:

 • zelfstandiger te worden en zichzelf beter te kunnen redden.
 • meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • meer zin te hebben in school en beter zijn of haar best te doen.
 • beter te kunnen leren, ook door hulp te vragen.
 • zich verder te ontwikkelen.

Wanneer coaching?

Kun je wel wat hulp gebruiken om je beter te kunnen leren en studeren? Zijn er vakken waar je meer moeite mee hebt? Wil je weten hoe je beter kunt samenwerken? Wil je je alvast voorbereiden op het moment dat je van school komt en gaat werken? Dan kan coaching je verder helpen.

Voor wie?

Coaching is bedoeld voor leerlingen vanaf 10 jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornishebben. Het maakt niet uit welke vorm van onderwijs de leerling volgt.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

De coach laat de leerling vooraf vertellen waaraan hij of zij ze gaan werken. Door te zeggen dat je iets gaat doen, ga je het ook sneller echt doen. Door als leerling zelf je doelen te stellen, zie je waarvoor je iets doet. Je leert daardoor ook dat je niet te veel hooi op je vork moet nemen of juist nog iets meer kunt dan je denkt. De coach leert de leerling bovendien een aanpak om de doelen te halen.

De coach kan gebruik maken van verschillende methodieken, zoals: 

 • Kids-skills
 • Mission impossible
 • Ik red mezelf wel
 • Breingeheimen

Samenvatting

Bij coaching gaat het er om dat de leerling leert om zelf doelen te stellen en zelfstandiger te worden. De leerling geeft zelf aan waar hij of zij aan gaat werken. Door als leerling zelf je doelen te stellen, zie je waarvoor je iets doet. De coach leert de leerling een aanpak om de doelen ook echt te halen. Coaching is er voor alle leerlingen vanaf 10 jaar met een hooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis.