Werkwijze

Ervaar TOS

Met Ervaar TOS beleven ouders en professionals hoe het is om zelf een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ze krijgen daardoor meer begrip voor leerlingen met een TOS.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Ouders en professionals van een leerling met TOS

 • beleven zelf hoe het is om een TOS te hebben.
 • krijgen meer inzicht in hoe een leerling met een TOS geholpen kan worden.
 • merken zelf hoe je de begeleiding daarop kunt aanpassen.
 • krijgen informatie over een TOS naar aanleiding van de ervaringen die ze opdoen.
 • krijgen een positievere houding tegenover een leerling met een TOS.

Waarom Ervaar TOS?

Het is moeilijk je voor te stellen hoe is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Met Ervaar TOS kunnen leerkrachten en andere professionals zelf ervaren wat een leerling met een TOS doormaakt. Daardoor kunnen ze leerlingen met een TOS beter begeleiden. Ook voor ouders is Ervaar TOS een goede ervaring. Vaak begrijpen ze hun kind daarna beter.

Voor wie?

Ervaar TOS is bedoeld voor ouders en professionals van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

Ervaar TOS
Hoe werkt het?
Ervaar TOS bestaat uit tien opdrachten. De opdrachten hebben allemaal met taal te maken. Je voert ze samen met een ander uit. Je oefent situaties die zowel op school als thuis kunnen voorkomen. Je ervaart hoe lastig het is als je de ander niet begrijpt of verstaat. Ervaar TOS kan bijvoorbeeld worden gedaan tijdens een ouderavond. Of door het team tijdens een studiedag. Na afloop krijgt iedereen een boekje waarin je de informatie nog eens kunt nalezen.
Ga naar Ervaar TOS

Samenvatting

Voor ouders en professionals is het lastig zich te verplaatsen in de wereld van leerlingen met een TOS. Met Ervaar TOS lukt dat wel. Daarna begrijpen ze veel beter hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ervaar TOS maakt veel indruk op de mensen die eraan meedoen.