Werkwijze

Ervaar TOS met mij

Met Ervaar TOS met mij beleven leerlingen hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ze krijgen daardoor meer begrip voor een medeleerling met een TOS.

Geschikt voor:
  • Taalontwikkelingsstoornis
  • Basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Voortgezet speciaal onderwijs
  • Leren leren
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Medeleerlingen van een leerling met een TOS:

  • beleven zelf hoe het is om een TOS te hebben.
  • krijgen meer inzicht hoe ze een leerling met een TOS kunnen helpen.
  • krijgen een positievere houding tegenover een leerling met een TOS.

Waarom Ervaar TOS met mij?

Voor een groep leerlingen kan het lastig zijn om geduld en begrip op te brengen voor een klasgenoot met een TOS. Met Ervaar TOS met mij kunnen ze zelf ervaren hoe het is om een TOS te hebben. Ook snappen ze beter wat ze kunnen doen om een klasgenoot met een TOS te helpen.

Voor wie?

Ervaar TOS met mij is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs. Speciaal voor leerlingen die meer willen weten over het hebben van een taalontwikkelingsstoornis.

Hoe werkt het?
Ervaar TOS bestaat uit tien opdrachten. De opdrachten hebben allemaal met taal te maken. Je voert ze samen met een ander uit. Je oefent situaties die zowel op school als thuis kunnen voorkomen. Je ervaart hoe lastig het is als je de ander niet begrijpt of verstaat. De een moet bijvoorbeeld iets van LEGO bouwen. Maar hij heeft geen tekening van wat het moet worden. De ander zegt door een walkietalkie hoe het moet. Je ervaart dan hoe lastig het is als je de ander niet begrijpt. Ervaar TOS met mij kan in de klas worden gedaan. Ook komt een leerling met een TOS dan samen met zijn ambulant begeleider een presentatie geven.
Meer informatie over Ervaar TOS met mij
Ervaar Tos met mij

Samenvatting

Het is lastig je voor te stellen hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Met Ervaar TOS met mij lukt dat wel. Leerlingen die meedoen aan Ervaar TOS met mij, begrijpen daarna veel beter wat een TOS inhoudt.