Werkwijze

Klassenvoorlichting dove en slechthorende leerlingen

Het valt niet erg op als iemand doof of slechthorend is. Aan de buitenkant zie je het meestal niet. Veel mensen weten er ook niet zo veel van. Ook klasgenoten of leerkrachten van een dove of slechthorende leerling weten vaak maar weinig. Klassenvoorlichting kan daar verandering in brengen.

Geschikt voor:
  • Doof
  • Slechthorend
  • Basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Voortgezet speciaal onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Klasgenoten en leerkrachten van een dove of slechthorende leerling:

  • krijgen meer inzicht in hoe het is om doof of slechthorend te zijn.
  • begrijpen hun dove of slechthorende klasgenoot beter.

Waarom voorlichting?

Een klas kan bestaan uit zowel horende als dove of slechthorende leerlingen. Door Klassenvoorlichting over dove en slechthorende kinderen krijgen leerlingen meer begrip voor elkaar.

Voor wie?

Klassenvoorlichting over dove en slechthorende kinderen is bedoeld voor leerkrachten en klasgenoten.

Hoe werkt het?
Bij Klassenvoorlichting geeft de leerling zelf de voorlichting. De leerling vertelt hoe het is om doof of slechthorend te zijn. Samen met de ambulant begeleider geeft de leerling een presentatie. Door de voorlichting begrijpen de klasgenoten beter hoe het is om doof of slechthorend te zijn.
Bekijk hier poster met tips
poster doof-sh in de klas
Kijken
Kinderen vertellen waarom zij het juist leuk vinden om dove en slechthorende kinderen in de klas te hebben. En dove en slechthorende kinderen vertellen waarom zij juist naar een reguliere school willen.
Bekijk hier het filmpje

Samenvatting

Leerlingen en leerkrachten weten vaak weinig over hoe het is om doof of slechthorend zijn. Door de Klassenvoorlichting  krijgen ze meer begrip voor de dove of slechthorende leerlingen in hun klas.