Werkwijze

Aanpassingen toetsen en examens vo, vso en mbo

Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis moeten ook examens en toetsen doen. Daarvoor is soms iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een rustige ruimte of meer tijd. In Overzicht aanpassingen toetsen en examens staat precies van welke aanpassingen leerlingen gebruik mogen maken. 

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • MBO
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Grammatica
 • Woordenschat

De school en de leerling weten

 • van welke aanpassingen de leerling gebruik kan maken tijdens schooltoetsen en het eindexamen.

Waarom?

Zowel school als de leerling kunnen in dit overzicht vinden welke aanpassingen mogelijk zijn voor het examen.

Voor wie?

Overzicht aanpassingen toetsen en examens vo, vso en mbo is bedoeld voor leerlingen met een TOS en voor dove of slechthorende leerlingen.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie
Hoe werkt het?
Soms hebben leerlingen een aanpassing nodig voor het maken van examens. In het Overzicht aanpassingen toetsen en examens staat welke aanpassingen mogelijk zijn. De ambulant begeleider gebruikt het overzicht om de noodzakelijke aanpassingen te kiezen: Wat heeft deze leerling nodig? Daarna vraagt hij ze aan bij de examencommissie. De ambulant begeleider bespreekt de aanvraag met de school, de leerling en de ouders.
Ga naar het overzicht toetsen en examens

Samenvatting

Voor leerlingen met een TOS en voor dove of slechthorende leerlingen is het mogelijk op een iets andere manier examen te doen. Het examen wordt dan iets aangepast zodat zij ook examen kunnen doen. In Overzicht aanpassingen toetsen en examens staan de aanpassingsmogelijkheden op een rijtje. Met degene die met de leerling werkt wordt besproken welke aanpassingen nodig zijn voor deze leerling.

Voor meer informatie zie ook het College voor toetsen en examens