Werkwijze

Pre-teaching

Kinderen die voor de les al weten wat ze kunnen verwachten en al een beetje hebben geoefend, kunnen daardoor tijdens de les veel beter meedoen. Ze begrijpen de lesstof beter. Dit soort ‘succeservaringen’ geven de leerling ook meer zelfvertrouwen. Dit is het doel van pre-teaching, voor alle leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs. 

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Pre-teaching helpt de leerling

 • om nieuwe leerstof beter te begrijpen.
 • de les beter te volgen.
 • actiever mee te doen in de klas.

Wanneer pre-teaching?

Met pre-teaching krijgen leerlingen eigenlijk twee keer uitleg: door de ambulant begeleider en in de klas. Dit helpt kinderen om bijvoorbeeld nieuwe woorden beter te begrijpen en om verbanden sneller te zien. De pre-teaching krijgen de leerlingen van de ambulant begeleider. Dit gebeurt in een klein groepje of alleen. Leerlingen die de lesstof al eens hebben gezien, kunnen in de klas beter meedoen. Ze merken dat het makkelijker is om de les te snappen en mee te doen.

Voor wie?

Pre-teaching is bedoeld voor leerlingen vanaf vier jaar die doof of slechthorend zijn of een een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ze kunnen pre-teaching krijgen op het basisonderwijs (regulier), speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) of voortgezet speciaal onderwijs. Voor leerlingen op het mbo is er een andere vorm van pre-teaching. (Zie onderaan.)

Interessante werkwijze?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkwijze voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

De ambulant begeleider bereidt de les voor met één of meer leerlingen die daar behoefte aan hebben. De kinderen krijgen zo extra instructietijd.
Dit doet de ambulant begeleider:

 • de leerstof aanpassen aan het kind, bijvoorbeeld door de taal makkelijker te maken.
 • foto’s of video gebruiken waardoor de leerling de informatie beter begrijpt.
 • de informatie in een ‘mindmap’ zetten. Hierdoor ziet de leerling alle informatie in één plaatje en snapt daardoor beter hoe onderdelen bij elkaar horen.
 • nieuwe woorden uitleggen en die met de leerling oefenen.

Samenvatting

Pre-teaching is bedoeld voor leerlingen vanaf vier jaar die doof of slechthorend zijn, een taalontwikkelingsstoornis hebben of  een vorm van autisme hebben. Met pre-teaching krijgen leerlingen eigenlijk twee keer uitleg: door de ambulant begeleider en in de klas. Dit helpt kinderen om nieuwe woorden beter te begrijpen en te gebruiken en om verbanden sneller te zien. Kinderen die voor de les al weten wat ze kunnen verwachten en al een beetje hebben geoefend, kunnen daardoor tijdens de les veel beter meedoen. Ze begrijpen de lesstof beter. Dit soort ‘succeserveringen’ geven de leerling ook meer zelfvertrouwen.