Werkwijze

Pre-teaching op attitude in het mbo

Bij pre-teaching op attitude (houding) in het mbo leren jongeren hoe ze zich beter kunnen redden met gesproken taal. Ook leren ze hoe ze beter kunnen leren. Door in een veilige omgeving vooraf te oefenen voelen jongeren zich vaak zekerder. Ze kunnen bovendien de les beter volgen en eraan meedoen.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Grammatica
 • Pragmatiek
 • Woordenschat

De student:

 • oefent lastige situaties in een veilige omgeving.
 • weet wat van hem of haar wordt verwacht in praktijksituaties en past dit toe.
 • weet hoe hij of zij zich goed kan voorbereiden op de leerstof op school.

Wanneer pre-teaching?

Mbo-studenten moeten niet alleen hun vakken leren, het is ook belangrijk hoe ze met anderen omgaan, hoe ze praten en zich presenteren. Als student met een taalontwikkelingsstoornis of als dove of slechthorende student is het vaak moeilijker om gesproken en geschreven taal te begrijpen. Je mist wel eens iets, een grapje bijvoorbeeld. Of je vindt het spannend om zelf de eerste stap te zetten in een gesprek. Pre-teaching kan dan helpen.

Voor wie?

Pre-teaching is bedoeld als ondersteuning voor leerlingen van 16 jaar en ouder op het mbo, die doof of slechthorend zijn, een taalontwikkelingsstoornis of een vorm van autisme hebben.

Interessante werkwijze?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkwijze voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

In een veilige omgeving leren en oefenen de studenten allerlei situaties. Die kunnen ze daarna gebruiken in de les. Ze oefenen bijvoorbeeld gesprekken in een rollenspel. Zo leren ze vooraf om beter om te gaan met lastige situaties op school.

Samenvatting

Studenten in het mbo krijgen te maken met andere, hogere eisen als het gaat om praten en omgaan met elkaar. Wie minder goed hoort of een taalontwikkelingstoornis heeft, mist soms dingen in gesprekken. Zoals een grap. Dit kan heel onzeker maken. Ook is het daardoor misschien moeilijk om de eerst stap te zetten in contact. Door vooraf in een veilige omgeving dit soort situaties te oefenen, bijvoorbeeld in een rollenspel, weet je als student wat er van je wordt verwacht. Daardoor gaat het in de praktijk makkelijker.