Werkwijze

Voorbereiden van mondelinge toetsen en examens in mbo

Studenten in het mbo krijgen voor Nederlands en Engels mondelinge examens. Dat is voor dove en slechthorende studenten en voor studenten met een TOS vaak niet eenvoudig. Een goede voorbereiding kan hen daarbij helpen.

Geschikt voor:
  • Taalontwikkelingsstoornis
  • Doof
  • Slechthorend
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Communicatieve redzaamheid
  • Leren leren

De student

  • bereidt in een vertrouwde omgeving het mondeling examen voor.
  • oefent het mondeling examen met de ambulant begeleider.
  • krijgt meer zelfvertrouwen voor het mondeling examen en maakt daardoor meer kans op een goede beoordeling.

Waarom voorbereiden van mondelinge toetsen en examens?

De mondelinge examens in het mbo bestaan uit ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’. Studenten met een TOS en dove of slechthorende studenten hebben daar vaak moeite mee. Door een betere voorbereiding gaan zij zich zekerder voelen op het examen zelf.

Voor wie?

Voorbereiding van mondelinge toetsen en examens in mbo is bedoeld voor studenten in het mbo, die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Interessante werkwijze?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkwijze voor de leerling. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

Voorbereiding van mondelinge toetsen en examens in mbo bereidt voor op de examens ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’. Het examen ‘spreken’ bestaat vaak uit een presentatie. Voor het examen ‘gesprekken voeren’ moet een gesprek met een ander gevoerd worden. Voor de voorbereiding wordt een veilige omgeving gekozen, bijvoorbeeld een rustig lokaal. Daar wordt het officiële examen voorbereid en geoefend. Hierbij wordt gewerkt volgens de eisen die de opleiding stelt aan het examen. De ambulant begeleider stelt vragen en begeleidt de student. Zo kan de student op zijn eigen tempo het examen voorbereiden en doen.

Samenvatting

Studenten in het mbo krijgen mondelinge examens in de vakken Nederlands en Engels. Die examens bestaan uit ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’. Daar kunnen studenten met een Tos en dove of slechthorende studenten wel wat hulp bij gebruiken. Met Voorbereiding van mondelinge toetsen en examens in mbo kunnen ze in alle rust en op hun eigen tempo de mondelinge examens voorbereiden.