Werkwijze

Begeleiding bij verlengde intake mbo

Wie zich inschrijft voor een mbo-opleiding, krijgt eerst een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om te kijken of de student geschikt is voor de school en om te kijken of de gekozen opleiding aansluit bij wat de student zoekt. Ben je doof, slechthorend of heb je een taalontwikkelingsstoornis, dan kun je een verlengde of specialistische intake krijgen. Er wordt dan ook gekeken naar welke aanpassingen jou kunnen helpen. De ambulant begeleider kan dit gesprek begeleiden.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Begeleiding bij verlengde intake mbo helpt:

 • de student om een goed beeld te krijgen wat hij of zij nodig heeft aan ondersteuning tijdens de opleiding. Van heel praktisch zoals de plaats in de klas tot extra ondersteuning of regelmatig een mentorgesprek.
 • de school om een goed beeld te krijgen van wat de student nodig heeft om hem of haar te ondersteunen. Bijvoorbeeld voorlichting aan docenten, het aanvragen van aanpassingen van toetsen en examens of het omgaan met solo-apparatuur.
 • om te weten welke aanpassingen kunnen helpen bij toetsen en examens. Zoals ondertiteling bij luisteronderdelen, extra tijd, enzovoort.
 • om meer duidelijkheid te krijgen over mogelijkheden van de student.

Wanneer verlengde intake mbo?

Als je niet goed hoort, een taalontwikkelingsstoornis hebt, dan kan het zijn dat de opleiding goed bij jou past en jij goed bij de school, maar dat je extra ondersteuning nodig hebt. Soloapparatuur in de klas bijvoorbeeld, extra tijd om examens te maken of meer gesprekken met de mentor. In een gewoon intake gesprek is er geen tijd om dat soort onderwerpen te bespreken. Met een verlengde intake is die ruimte er wel. 

Voor wie?

Begeleiding bij verlengde intake mbo is bedoeld voor studenten van 16 jaar en ouder die naar het mbo willen en die doof of slechthorend zijn, een taalontwikkelingsstoornis hebben. Begeleiding bij verlengde intake mbo helpt de student, de docent, het team en de examencommissie.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

De begeleiding bij de verlengde intake bestaat uit advies en ondersteuning. De ambulant begeleider kijkt samen met de school en de student naar mogelijkheden die de student heeft en naar welke aanpassingen nodig zijn om de opleiding goed te kunnen volgen. De student voert zo zelfstandig mogelijk het intakegesprek. De begeleiding helpt ook bij leren hoe je het beste kunt leren. Pas na de verlengde intake krijgt je als student te horen of je bent aangenomen.

Samenvatting

Wie zich inschrijft voor een mbo-opleiding, krijgt eerst een intake. Ben je doof, slechthorend of heb je een taalontwikkelingsstoornis, dan kun je een verlengde of specialistische intake krijgen. Er wordt dan ook gekeken naar welke aanpassingen jou kunnen helpen. Zodat je met ondersteuning van opleiding kunt kijken hoe je zo goed mogelijk jouw studie kunt volgen. Pas na de verlengde intake krijgt je als student te horen of je bent aangenomen.