Werkwijze

Co-teaching

Bij co-teaching coacht de ambulant begeleider de leerkracht in de klas. Samen stellen ze leerdoelen, bereiden de les voor, geven de les en evalueren die. De ambulant begeleider kan zo in de praktijk laten zien hoe de leerkracht een betere ondersteuning biedt aan kinderen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

Co-teaching helpt de leerkracht:

 • om beter les te geven aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en dove en slechthorende leerlingen
 • om in de klas te werken met methodieken die geschikt zijn voor deze leerlingen, zoals de Viertakt en Verhaalvlecht.

Wanneer co-teaching?

Leerkrachten die hun vaardigheden willen uitbreiden in het lesgegeven aan kinderen die niet goed horen of een taalontwikkelingsstoornis hebben, kunnen begeleiding krijgen via co-teaching. Bijvoorbeeld voor het uitleggen van woorden of taal toevoegen.

Voor wie?

Co-teaching is bedoeld voor leerkrachten van leerlingen vanaf 4 jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Het maakt niet naar welke school ze gaan. Co-teaching helpt de leerling, de leerkracht en de groep.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden van deze werkvorm. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie?

Hoe werkt het?

Bij Co-teaching werkt de ambulant begeleider met de leerkracht in de klas. Samen bereiden ze de les voor, stellen doelen en geven de les. Ook evalueren ze samen waar het goed gaat en wat nog beter kan.
De volgende vormen kunnen daarbij worden ingezet:

 • Samen onderwijzen.
 • De een geeft les, de ander kijkt toe.
 • De een geeft les, de ander loopt rond.
 • De een geeft les aan de grote groep, de ander geeft extra uitleg aan een klein groepje.
 • Beide geven dezelfde les aan de helft van de groep.
 • circuitvorm met meerdere werklocaties.

Samenvatting

Leerkrachten die hun vaardigheden willen uitbreiden in het lesgegeven aan kinderen die niet goed horen of een taalontwikkelingsstoornis hebben, kunnen begeleiding krijgen via co-teaching. Bij Co-teaching werkt de ambulant begeleider met de leerkracht in de klas.
Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. De ambulant begeleider kan zo in de praktijk laten zien hoe de leerkracht een betere ondersteuning biedt aan kinderen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.