Werkwijze

Viertakt

Als je doof of slechthorend bent of als je een taalontwikkelingsstoornis hebt, is het niet zo gemakkelijk om nieuwe woorden te leren. Met Viertakt gebeurt dat in vier stappen. Daardoor onthoud je de woorden beter.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Woordenschat

De leerlingen:

 • breiden hun woordenschat uit. Ook leerlingen met een grote woordenschat kunnen hierdoor beter meepraten tijdens de lessen.
 • leren nieuwe begrippen en verbanden tussen woorden en kunnen deze toepassen in gesprekken.
 • gaan ook vooruit met het schrijven van tekstjes en verhalen.

Wanneer Viertakt?

Als leerlingen weinig woorden kennen, kunnen ze minder goed meedoen in de les. Daarom is het vergroten van de woordenschat erg belangrijk. Met Viertakt leren leerlingen op een speelse manier nieuwe woorden kennen. Ook voor leerlingen met een grote woordenschat is dit een goede manier om gemakkelijker woorden te leren.

Voor wie?

Viertakt is bedoeld voor alle leerlingen. Zeker voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of voor dove of slechthorende leerlingen is Viertakt waardevol.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie?

Hoe werkt het?

Met Viertakt worden nieuwe woorden aangeleerd in vier stappen. Deze stappen volgen elkaar op.
Stap 1: de interesse van de leerlingen prikkelen
Stap 2: de betekenis van nieuwe woorden uitleggen en de verbanden tussen woorden bespreken
Stap 3: woorden op verschillende manieren herhalen en oefenen
Stap 4: samen kijken welke woorden er geleerd zijn
Er wordt veel beeldmateriaal gebruikt bij het aanleren van de woorden. Woorden die bij elkaar horen, worden tegelijk aangeleerd. Bijvoorbeeld stoel – tafel – kast.
Viertakt kan bij elke methode worden gebruikt.

Samenvatting

Viertakt is een model om woorden aan te leren. Dat gebeurt in vier stappen. De nieuwe woorden worden niet los aangeboden, maar in samenhang met andere woorden. Viertakt kan naast elke methode gebruikt worden.

Meer informatie

Brochure
'Meer en beter woorden leren':

Boeken
Met woorden in de weer - Dirkje van den Nulft
Op woordenjacht - Jack Duerings & Barbara van der Linden

Websites met meer info
https://www.leraar24.nl/woordenschat/
https://wij-leren.nl/woordenschatonderwijs-21e-eeuw-onderwijskundig-leiderschap.php