Werkwijze

FF luisteren

Als je doof of slechthorend bent is het belangrijk dat je daar over kan praten en er vragen over kan stellen. FF luisteren kan daar bij helpen. De gestelde vragen leiden tot een open gesprek en helpen de leerling tot nadenken en het delen van ervaringen.

Geschikt voor:
 • Doof
 • Slechthorend
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Communicatieve redzaamheid
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling

De leerling

 • krijgt een beter inzicht in zijn gehoorverlies.
 • begrijpt de werking van zijn hoorhulpmiddelen beter.
 • begrijpt zijn toon- en spraakaudiogram beter.
 • kan goed omgaan met zijn gehoorverlies.
 • krijgt een beter beeld van zichzelf.
 • kan makkelijker contact maken met anderen.

Wanneer FF Luisteren?

Dove en slechthorende leerlingen kunnen het contact met anderen moeilijk vinden. Zij begrijpen bijvoorbeeld onvoldoende wat hun slechthorendheid of doofheid betekent. Met FF luisteren leert de leerling hier juist meer over en dus over zichzelf.

Voor wie?

‘FF luisteren‘ is geschreven voor dove en slechthorende leerlingen vanaf negen jaar in het regulier en speciaal onderwijs.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de school en de ambulant begeleider over de mogelijkheden. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie?

Hoe werkt het?

‘FF luisteren‘ is geschreven voor leerlingen vanaf negen jaar in het regulier en speciaal onderwijs. Hun gesprekspartner is met name de ambulant dienstverlener of de leerkracht uit het speciaal onderwijs. Zij hebben de achtergrondkennis als het gaat om slechthorende en dove leerlingen. Dat is een voorwaarde om optimaal met het programma te kunnen werken. Natuurlijk kunnen ouders of andere ervaringsdeskundigen ook met het boek aan de slag.

Samenvatting

FF luisteren geeft ouders, begeleiders of leerkrachten een handvat om met hun kind of leerling in gesprek te gaan. Het gaat onder andere over horen en verstaan en hoorapparatuur. Het boek staat vol leuke opdrachten. De kinderen leren zo over hun beperking te praten. Daardoor durven ze in de klas en daarbuiten vaker aandacht te vragen voor hun beperking.