Werkwijze

Grammatica

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak moeite met grammatica. Ze maken kortere en simpelere zinnen. Ook maken ze meer fouten. Aan de slag gaan met grammatica helpt leerlingen om hun verhaal beter te vertellen.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Grammatica

Leerlingen

 • begrijpen zinnen beter.
 • maken betere zinnen.
 • kunnen makkelijker dingen leren en vertellen.

Wanneer Grammatica?

Leerlingen met TOS hebben vaak meer moeite met moeilijke zinnen. Dan gaat het om het zelf maken van de zinnen, maar ook bij het horen of lezen van zinnen.

Voor wie?

Grammatica is bedoeld voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende programma's en handleiding waarmee de leerkracht of de logopedist aan de slag kan. Ook zijn er websites met oefeningen.
Zie hieronder voor meer informatie over de verschillende aanpakken.

Aan de slag - Grammatica

Zien is snappen
Een handleiding voor leerkrachten voor het geven van taalonderwijs aan groep 1 t/m 4. Ook bevat de handleiding een richtlijn om het taalniveau van de leerling te kunnen inschatten. Lees hier meer...

Nederlandse Grammatica
Een waardevolle website over de Nederlandse grammatica. Klik hier...

'De Bovenkamer'
Een leuk boek voor leerlingen van 8-14 jaar. Ook zit er een handleiding voor de leerkracht bij. Bekijk het boek...

FIT Digitaal
Een taalprogramma waarmee de leerling leert goede zinnen te maken. Lees hier meer...

Cursus 'Zinsbouw en verhaalopbouw'
Deze cursus is voor leerlingen op de basisschool. Leerlingen krijgen tips hoe ze betere zinnen maken en verhalen kunnen vertellen. Zowel Auris als Kentalis biedt hiervoor een cursus aan.

MetaTaal
Deze therapie is speciaal voor logopedisten die oudere leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis behandelen. Lees hier meer....

Meer informatie - artikelen

 1. Artikel: Relatie tussen grammatica en vertelvaardigheid
  Het artikel gaat over de relatie tussen grammatica en vertelvaardigheid. Waarin de vertelvaardigheden van kinderen met TOS en normaal ontwikkelende kinderen worden vergeleken. Bekijk het artikel...

 2. Artikel: Behandeling voor grammaticale problemen bij kinderen van 10+ jaar met TOS
  Het artikel gaat over Metataal. Een behandeling voor grammaticale problemen bij kinderen van 10+ jaar met TOS. Het is een methode die logopedisten kunnen inzetten tijdens de behandeling. Bekijk het artikel...

 3. Artikel: Taalverwerving bij kinderen
  Het artikel gaat over als de taalverwerving niet vanzelf gaat. Hierbij wordt de vraag gesteld: Wanneer heeft een kind TOS? In het artikel wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van twee kinderen die een verhaaltje navertellen waarvan een kind TOS heeft en het andere kind niet. Bekijk het artikel...

Samenvatting

Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis helpt het om hun grammatica te verbeteren. Zo kunnen ze beter zinnen maken, vertellen en leren. Daardoor kunnen ze zich beter redden in de klas en daarbuiten. Grammatica kan op meerdere manieren worden ingezet.