Werkwijze

Overdracht naar jobcoach

Als leerlingen van school zijn, gaan ze werken. Dat is anders dan naar school gaan. Voor sommige leerlingen is dat erg spannend. Je wordt dan opnieuw geconfronteerd met je beperking. In de nieuwe situatie moet je opnieuw informatie geven over je beperking. Daar kan een jobcoach bij helpen.

Geschikt voor:
  • Taalontwikkelingsstoornis
  • Doof
  • Slechthorend
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

De leerling:

  • maakt na zijn opleiding een goede start bij zijn werkgever.

Wanneer Overdracht naar jobcoach?

Een jobcoach weet precies welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Een jobcoach kan helpen om dat goed uit te leggen aan de werkgever. Ook kan een werkgever het lastig vinden om iemand aan te nemen met een beperking. De jobcoach kan dan uitleggen wat het betekent om een taalontwikkelingsstoornis te hebben of om doof of slechthorend te zijn. Zo kan de jobcoach zorgen dat er niets een prettige samenwerking in de weg staat.

Voor wie?

Overdracht naar jobcoach is bedoeld voor jongeren die net van school zijn en de arbeidsmarkt opgaan.

Interessante informatie?
Ga in gesprek met de ambulant begeleider over de mogelijkheden. Het gaat om een aanpak op maat.
Meer informatie

Hoe werkt het?

De aanpassingen op school die goed waren voor de leerling kunnen ook goed werken op de werkplek. Een goede overdracht met leerling en ambulant dienstverlener naar de jobcoach is dan ook belangrijk. De jobcoach weet namelijk welke aanpassingen nodig zijn op de werkvloer. De jobcoach zorgt voor het aanvragen en het regelen daarvan.

Samenvatting

Voor een goede overgang van school naar werk is het belangrijk dat de leerling hulp en ondersteuning behoudt. De jobcoach neemt de taken over van de ambulant dienstverlener. Een goede overdracht zorgt ervoor dat de leerling de steun krijgt die hij nodig heeft.