Werkwijze

Woordenschat

Leerlingen met TOS gebruiken en begrijpen minder woorden dan hun leeftijdgenoten. Zij hebben hierdoor een grotere kans op problemen in het contact met anderen. Ook heeft het invloed op het leren op school. Daarom is het verbeteren van de woordenschat belangrijk.

Geschikt voor:
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Communicatieve redzaamheid
 • Leren leren
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Woordenschat

Leerlingen

 • leren meer woorden
 • krijgen een bredere woordenschat
 • krijgen een beter taalbegrip
 • kunnen makkelijker en beter contact maken

Wanneer Woordenschat?

Leerlingen met TOS hebben vaak meer moeite met het op tijd ophalen van woorden uit het geheugen. Dit heet ook wel woordvindingsmoeilijkheden. Met een goede woordenschat leer je beter technisch en begrijpend lezen.

Voor wie?

Woordenschat is bedoeld voor leerlingen met een TOS. Ook is de methode geschikt voor andere leerlingen die moeite hebben met het ontwikkelen van hun woordenschat.

Hoe werkt het?

Tips voor het ondersteunen van de woordenschatontwikkeling:

 • Koppel de leerling met TOS aan een sterk taalmaatje.
 • Benoem moeilijke woorden. Biedt ze juist aan en leg ze uit.
 • Bied nieuwe woorden aan op een duidelijke manier. Elke keer op dezelfde manier.
 • Bied pre-teaching, waarbij onbekende of minder bekende woorden vooraf worden uitgelegd.
 • Bied nieuwe woorden in groepjes van woorden die bij elkaar passen aan. Leg nieuwe woorden zelf uit en vertel welke woorden bij elkaar horen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een woordtrap, woordkast of woordspin.
 • Herhaal woorden veel, op verschillende manieren en speels. Kinderen met een TOS hebben vaak veel meer herhaling nodig dan kinderen zonder TOS.
 • Maak gebruik van spullen waarbij het kind kan kijken, voelen, ruiken, doen, horen en/of proeven.
 • Bied thuis en op school vaak woorden aan. Leg de woorden vaak uit.

Aan de slag - Woordenschat

Voorlezen
Voorlezen helpt kinderen met het verbeteren van de woordenschat. Klik hier voor een leuk boek...

Digitale prentenboeken
Digitale prentenboeken kunnen helpen bij het vergroten van de woordenschat. Klik hier...

Logo3000
Logo3000 is een programma voor het uitbreiden van de woordenschat. Klik hier voor meer informatie...

Meer informatie voor leerkrachten en ouders

Brochure: Meer en beter woorden lezen
Brochure over de relatie van taalvaardigheid en schoolsucces.

Artikel: Zo leren peuters en kleuters met een TOS woorden

Boek: Op woordenjacht
Het boek laat zien hoe leerkrachten de hele dag kansen kunnen creëren voor woordenschatonderwijs voor alle kinderen in alle groepen.

Curssusen: Woordenschatontwikkeling en Woordenschatverwerving en Het belang van woordenschat
Auris en Kentalis bieden cursussen aan over woordenschat.

Samenvatting

Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis helpt het om hun woordenschat te vergroten. Zo kunnen ze beter praten en beter leren. Ook kunnen ze zich beter redden in de klas en daarbuiten. Woordenschat kan op meerdere manieren worden ingezet.